نوشابه انرژی زا لگزو

حتی قبل از نوشیدنش حتی از وقتی که تـوی دستت
هست شــــــروع میــشه، میتونی جایی از بازی رو که
دوست نـداری X بکشی و بازی بهتـــری بسازی…

شماره خودتو اینجا بزن و به جمع لگزو وارد شو...