نوشابه انرژی زای گازدار | Carbonated Energy Drink

ترکیب منحصر به فرد کافئین و تائورین + ویتامین های گروه Bمواد تشکیل دهنده:

شکر، شربت فروکتوز، ویتامین ب 2، ویتامین ب 3، ویتامین ب 5، ویتامین ب 6، ویتامین ب 12، کافئین(0.031%)، تائورین(0.15%)، مالتودکسترین، طعم دهنده های مشابه انرژی زا(توتی فروتی)، اسید سیتریک، اسید آسکوربیک، بنزوات سدیم(10PPM)،گاز کربنیک، آب آشامیدنی

نوشابه انرژی زای گازدار | Carbonated Energy Drink