تائورین چیست و چه نقشی در نوشیدنی های انرژی زا دارد؟

تائورین، در مقادیر معین، یک ماده ایمن مورد استفاده در نوشیدنی های انرژی زا است.

تائورین به طور طبیعی در غذاهای حاوی پروتئین مانند گوشت یا ماهی وجود دارد. بدن انسان از تائورین برای انجام کار در سلول ها استفاده می کند. یک نمونه از این کارها تولید انرژی با استفاده از تائورین است.

تائورین همچنین به بدن کمک می کند تا اسید صفراوی را پردازش کند و مایعات، نمک ها و مواد معدنی را متعادل کند.